ธนาคารมณฑล จำกัด

ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง รัฐบาลไทยในสมัยของจอมพล ป. พิบูลสงครามได้ดำเนินการจัดตั้งธนาคารของรัฐในรูปแบบของรัฐวิสาหกิจขึ้นเพื่อทดแทนธนาคารต่างประเทศที่ยุติการดำเนินกิจการเนื่องจากประกาศสงครามของรัฐบาลไทยต่อฝ่ายสัมพันธมิตรทำให้ส่งผลกระทบต่อการค้าระหว่างประเทศเป็นอย่างมาก โดยทำการจัดตั้งธนาคารเมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2485 โดยใช้ชื่อว่า บริษัท ธนาคารไทย จำกัด (อังกฤษ: Thai Bank Company Ltd.) ธนาคารไทยจึงมีหน้าที่ในการดำเนินธุรกิจทดแทนธนาคารต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเพื่อเกื้อกูลการค้าข้าวของบริษัท ข้าวไทย จำกัด

ต่อมาธนาคารไทยได้เปลี่ยนชื่อเป็น ธนาคารมณฑล จำกัด (อังกฤษ: The Provincial Bank Ltd.) เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2488 เพื่อมิให้ชื่อซํ้าซ้อนกับธนาคารชาติซึ่งได้เปลี่ยนชื่อเป็นธนาคารแห่งประเทศไทยรวมถึงสอดคล้องกับบทบาทในการสนับสนุนกิจการของบริษัทพาณิชย์ในจังหวัดต่าง ๆ

อ่านเพิ่มเติม “ธนาคารมณฑล จำกัด”
Advertisement

Gerson & Sons, LTD.

บริษัท Gerson & Sons, LTD. ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในปี 1920 และนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในปี 1940 Gerson & Sons เป็นเจ้าของโดยไมเคิล Gerson

SIAM – THAILAND, AIR MAIL COVER TO CZECHOSLOVAKIA

THAI ELECTRIC CORPORATION LIMITED

บริษัท ไฟฟ้าไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด – Thai Electric Corporation Limited (2482-2492)

THAILAND- SIAM TO DENMARK AIR MAIL COVER 1946 ซองจดหมายลงทะเบียน ส่งไป DENMARK ลงวันวันที่ 15.10.46 ด้านหลังซองพิมพ์โลโก้ THAI ELECTRIC CORPORATION, LIMITED – BANGKOK
อ่านเพิ่มเติม “THAI ELECTRIC CORPORATION LIMITED”

ตัวอย่างอากรแสตมป์สุรา

อากรแสตมป์สุรา โดยพิมพ์ทับ “ตัวอย่าง” สีแดง และมีปรุรู “ส” แสดงปริมาณและค่าอากรดังนี้
เกิน 0.800 – 1.200 ลิตร 62.40 บาท
เกิน 1.000 – 2.000 ลิตร 72.00 บาท
เกิน 1.600 – 2.000 ลิตร 84.00 บาท
เกิน 2.000 – 2.400 ลิตร 148.80 บาท
เกิน 5.600 – 6.000 ลิตร 492.00 บาท

N.H.B. Overprint

อากรแสตมป์ พิมพ์ทับ “N.H.B.” Bangkok ซึ่งเป็นชื่อของธนาคารนาชิโอนาล ฮันเดิลส์บังค์ สาขากรุงเทพ Nationale Handels Bank (Bangkok Branch)

อากรแสตมป์ ชนิดราคา 25 สต. 10 สต. 1 บาท 5 บาท และ 20 บาท พิมพ์ทับ “N.H.B. Bangkok”
อ่านเพิ่มเติม “N.H.B. Overprint”

“H.&S.B.C” BANK OVERPRINTS

อากรแสตมป์ พิมพ์ทับ “H.&S.B.C.” ซึ่งเป็นชื่อย่อของ Hongkong and Shanghai Banking Corporation หรือ ธนาคารฮ่องกงและเซี้ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น ซึ่งเข้ามาดำเนินงานและตั้งสาขาในประเทศไทยตั้งแต่ปี ค.ศ. 1888

อากรแสตมป์ราคา 1 และ 20 บาท พิมพ์ทับ “H.&S.B.C.” – ธนาคารฮ่องกงและเซี้ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น
อ่านเพิ่มเติม ““H.&S.B.C” BANK OVERPRINTS”