ดวงตราผนึกเอกสารในราชการ

ชุดสะสม “ดวงตราผนึกเอกสารในราชการ” ช่วงปี พ.ศ. 2483-2520 ประกอบด้วยซอง ดวงตราผนึกต่างๆ และดวงตราไปรษณีย์ ซองเอกสารราชการที่มีการติดดวงตราผนึกthailand_oficial_cover_army_2483_bตัวอย่างซองเอกสารฯ ปี พ.ศ. 2483 ที่มีการปิดป้ายผนึก “ราชการ(ลับ)กองทัพอากาศ”
และ “ราชการ(ลับ) การด่วนกระทรวงกลาโหม” นอกจากนี้ด้านหลังซองยังติดดวงตราผนึกรูปพระบัวแก้วของกระทรวงการต่างประเทศ

s-l1600wตัวอย่างซองเอกสารฯ ปี พ.ศ. 2496 ที่มีการปิดป้ายผนึก “ราชการ(ลับ) การด่วน กระทรวงกลาโหม”

img20190819_15213334.pngตัวอย่างซองเอกสารฯ ที่มีการปิดป้ายผนึก “ราชการ(ลับ) กองทัพบก”

s-l1600-(4)ตัวอย่างซองเอกสารฯ “ไนราชการตำหรวด” ปี พ.ศ. 2487 ที่มีการปิดป้ายผนึก “ราชการ(ลับ) การด่วน กระทรวงกลาโหม”

label_secret_010ดวงตราผนึกเอกสารในราชการ ปี พ.ศ. 2495 ของสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม

label_secret_005ดวงตราผนึกเอกสารในราชการกรมโลหะกิจ พบบนซองเอกสารในราชการ ปี พ.ศ. 2484 มีรูปแบบเป็นกรอบสีเหลี่ยมผืนผ้าสีเขียว ข้างในมีข้อความ “ราชการลับ” สีแดง อยู่ข้างบนรูปครุฑ และข้อความ “กรมที่ดินและโลหกิจ”

label_secret_015ดวงตราผนึกเอกสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ปี พ.ศ. 2488

label_secret_009ดวงตราผนึกเอกสารในราชการกระทรวงคมนาคม ปี พ.ศ. 2486

label_secret_008ดวงตราผนึกเอกสารในราชการ กรมไปรษณีย์ เป็นป้ายผนึกสี่เหลี่ยมสีแดงเข้ม มีเส้นกรอบ 2 เส้น ภายในมีข้อความสีขาว “ราชการ ลับ กรมไปรษณีย์” ซึ่งอาจจะมีการใช้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2

label_secret_006ดวงตราผนึกเอกสารในราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พบบนซองเอกสารในปี พ.ศ. 2495 ลักษณะเป็นกรอบสีแดง มีข้อความ “ราชการลับ” สำนัก- งานปลัดกระทรวงกลาโหม

label_secret_003ตวงตราผนึกในราชการทหารเรือ พบบนซองเอกสารราชการ (สธ.ทร.2) ในปี พ.ศ. 2484

thailand_label_2485ตัวอย่างป้ายผนึก “ราชการ(ลับ)” ที่ยังพอมีโอกาสได้พบเห็นบนซองเอกสารเก่า

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

Advertisement