อากรแสตมป์ตัวอย่าง (Specimen/Proof)

แสตมป์ตัวอย่าง (postage stamp specimen) คือแสตมป์ที่จัดทำขึ้นมามีเพื่อเป็นตัวอย่าง ไม่สามารถใช้จริงเป็นค่าไปรษณีย์ อาจทำโดยหน่วยงานไปรษณีย์ หรือโรงพิมพ์ที่พิมพ์แสตมป์ก็ได้

วัตถุประสงค์ที่จัดทำแสตมป์ตัวอย่าง เช่น

  • เป็นตัวอย่างที่ไปรษณีย์ประเทศที่ออกแสตมป์ ส่งให้กับประเทศสมาชิกสหภาพสากลไปรษณีย์ เพื่อแสดงว่าเป็นแสตมป์ที่ถูกต้อง ใช้เป็นค่าไปรษณีย์ได้
  • เป็นตัวอย่างที่ไปรษณีย์ ส่งให้กับสื่อมวลชน เพื่อการประชาสัมพันธ์แสตมป์ชุดใหม่
  • เป็นตัวอย่างที่โรงพิมพ์แสตมป์ ทำขึ้นเพื่อโชวผลงานของตัวเอง สำหรับไปประมูลงานพิมพ์แสตมป์กับไปรษณีย์ประเทศต่าง ๆ

แสตมป์ตัวอย่างจะมีข้อความเช่น คำว่า SPECIMEN (หรือ ULTRAMAR กรณีของประเทศโปรตุเกสและอาณานิคม) พิมพ์บนดวงแสตมป์เพื่อป้องกันการใช้งาน ปกติราคาของแสตมป์ตัวอย่างมักสวนทางกับราคาแสตมป์จริง กล่าวคือถ้าแสตมป์หายากและมีราคาสูงมาก แสตมป์ตัวอย่างก็มักมีราคาต่ำกว่า (เพราะมีไปรษณีย์สมาชิกสหภาพสากลไปรษณีย์หลายแห่งนำตัวอย่างเก่า ๆ ออกมาประมูลขาย) แต่ถ้าแสตมป์มีราคาต่ำ แสตมป์ตัวอย่างก็มักมีราคาสูงกว่า (เพราะมีจำนวนน้อย)

อากรแสตมป์ 10 สตางค์

ตัวอย่างอากรแสตมป์ ชนิดราคา 10 สตางค์ พิมพ์ทับ “WATERLOW & SONS LTD. SPECIMEN”

1940 –Thailand Revenue 50s Fiscal with Waterlow & Sons Specimen

อากรแสตมป์ 50 สตางค์ สีเขียว ปี 1940 เป็นแสตมป์ตัวอย่างพิมพ์ทับด้วยข้อความ “WATERLOW & SONS SPECIMEN”

Focus

A short description of your company and the services you offer.

Inspiration

A short description of your company and the services you offer.

1984 – อากรแสตมป์ ราคา 10, 20 บาท – TDLR Specimen

1984 – อากรแสตม์ ชนิดราคา 10 และ 20 บาท ปรุข้อความ “TDLR Specimen”

อากรชุดสาม เทวดาดีดพิณ 2478 ชนิดราคา 5 บาท

อากรชุดสาม เทวดาดีดพิณ 2478 ชนิดราคา 5 บาท Master Die Proof สีม่วง หมายเลข 16013 พิมพ์ทับ “Waterlow & son Ltd. Specimen” สีดำ

อากรแสตมป์ (พิมพ์ตัวอย่าง) ชนิด 10 สตางค์ – block 24 ดวง

1935 Court Fee 10s Waterlow print Imperf proofs in a spectacular interpanneau block of 24

Strategy

A short description of your company and the services you offer.

Focus

A short description of your company and the services you offer.

Inspiration

A short description of your company and the services you offer.

Strategy

A short description of your company and the services you offer.

Focus

A short description of your company and the services you offer.


Let’s build something together.


Advertisement