กรมทะเบียนที่ดิน กับการเซ็นชื่อและประทับตราขีดฆ่าบนแสตมป์ฤชากร

การใช้แสตมป์ฤชากรบนเอกสารของกรมทะเบียนที่ดิน ก็มีแนวทางในการนำมาใช้งานคล้ายกับการชำระค่าธรรมเนียมศาล โดยมีการเซ็นชื่อและประทับตราขีดฆ่าบนแสตมป์ฤชากรs-l1600 (30)Image 35Image 120

2 thoughts on “กรมทะเบียนที่ดิน กับการเซ็นชื่อและประทับตราขีดฆ่าบนแสตมป์ฤชากร

การแสดงความเห็นถูกปิด