โฉนดที่ดิน ออกโดยพระคลังมหาสมบัติ สมัย ร.5

มีการเดินรังวัดสวนในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เมื่อ จ.ศ. ๑๒๔๔ (พ.ศ. 2425) มีลายน้ำพระบรมฉายาลักษณ์ ร.5

แบบที่ 1

ฉบับใหญ่ กว้างxสูง = 13×15 นิ้ว มีรายการนับต้นไม้และผลไม้ ใหญ่-เล็ก ที่ต้องเสียค่าอากรImage 158 Image 159U09216066355047164847444361

แบบที่ 2

ฉบับเล็ก กว้างxสูง = 13×11 นิ้ว  ไม่มีรายการนับต้นไม้และผลไม้ ใหญ่-เล็ก ที่ต้องเสียค่าอากรs-01s-04.jpg

แบบที่ 3

โฉนดที่ดิน สมัย ร.5  ออกเมื่อ จ.ศ. ๑๒๔๕ (พ.ศ. 2426) มีลายน้ำตรามงกุฏฝรั่งและแตรงอน
ขนาด กว้างxยาว = 8×12 นิ้วss-01ss-02

แบบที่ 4

โฉนดที่ดิน สมัย ร.5 ออกเมื่อ ร..ศ. ๑๒๔ (พ.ศ. 2468)
เป็นกระดาษหนาขนาดใหญ่ ขนาด กว้างxยาว = 15.5×21 นิ้ว933568

แหล่งข้อมูล :: http://www.cokethai.com/forum/viewtopic.php?f=95&t=22595&sid=8d276988cc4261052278f92774173f58&start=75