โฉนดตราจองที่ดิน สมัย ร.5

โฉนดตราจอง เป็นหนังสือถือครองที่ดินได้ ๓ ปี ข้าหลวงกรมนาเป็นผู้ออกให้ เพื่อสะดวกในการเก็บค่านาd5725e6d-78c4-499b-972f-5b455c84fc99.jpg ec137340-af94-4c38-b024-28cb5e914689.jpge37b8672-07dd-4bab-86b1-5b3ec527a85a.jpg

2 thoughts on “โฉนดตราจองที่ดิน สมัย ร.5

การแสดงความเห็นถูกปิด