อากรค่านา ชุดที่ 1

อากรค่านา ชุดที่ 1 ประกอบด้วยราคา 1 เฟื้อง (Fuang), 1 สลึง (Salung), สองสลึง (2 Salung), 1 บาท(Baht), กึ่งตำลึง (½ Tamlung) และ 1 ตำลึง (Tamlung)Image 8

แบ่งออกเป็น 2 แบบ ดังนี้

แบบที่ 1 (Type I)
เป็นแสตมป์ที่พิมพ์มีความยาวประมาณ 37มม. หรือมากกว่า  มีพระปรมาภิไธยย่อ จปร อยู่ในช่องด้านซ้าย  ส่วนช่องด้านขวาจะแสดงราคา perf. 13½

Image 23s-l1600 (15)agriculture_rice_tax_first_issue

แบบที่ 2 (Type II)
แสตมป์มีขนาดความยาวไม่เกิน 37 มม. Various Perf. 11½, 12 หรือ 12½x12

Image 24Image 34

มีการพิมพ์ทับ(Overprinted) ข้อความบนแสตมป์หลายแบบด้วยกันImage 132

ลิลก์ที่เกี่ยวข้อง

2 thoughts on “อากรค่านา ชุดที่ 1

การแสดงความเห็นถูกปิด