Court fee Stamps ชุดที่ 3 (Local Wartime 1944-1947)

เป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านตัวอักษรภาษาไทย โดยเปลี่ยน เป็น รึ   โดยอากรแสตมป์ชุดนี้ ประกอบด้วย 9 ชนิดราคา คือ 25สต. 1บาท 4บาท 5บาท 10บาท 20บาท 30บาท 40บาท และ 80บาท court-fee_3_issue.pngthailand_court_fee_issue3_40b_80bcourt-fee_3_issue_2court-fee_3_issue_3-1

ตัวอย่างอากรแสตมป์ชุดที่ 3 ติดบนเอกสารcourt-fee_3_issue_docเอกสารติดอากรแสตมป์ชุดที่ 3 ราคา 25สต. และ 1 บาท และอากรแสตมป์ชุดที่ 2 ราคา 10 บาท
thairevenue_40bเอกสารติดอากรแสตมป์ชุดที่ 3 ราคา 40 บาท และอากรแสตมป์ชุดที่ 2 ราคา 5สต. และ 10สต.thailand_court_fee_3_color_errorเอกสารติดอากรแสตมป์ชุดที่ 3 ราคา 25สต. 1บาท 5บาท และ 20บาท (ตรงกลางพิมพ์สีเคลื่อน) และอากรแสตมป์ชุดที่ 2 ราคา 10บาท

thailand_revenue_land_docเอกสารการแจกโฉนด วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2491 ติดอากรแสตมป์ 10 ดวง รวม 7.12 บาท

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

One thought on “Court fee Stamps ชุดที่ 3 (Local Wartime 1944-1947)

การแสดงความเห็นถูกปิด