แสตมป์ที่ระลึก บูรณะพระบรมธาตุฯ

แสตมป์ที่ระลึก โดยเสด็จพระราชกุศล เพื่อช่วยสันบสนุนการบูรณะปลียอดทองคำองค์พระบรมธาตุ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนครศรีธรรมราช  ประกอบด้วย ราคา ๑ บาท (สีเขียว), ๕ บาท (สีน้ำตาล), ๑๐ บาท, ๕๐ บาท และ ๑๐๐ บาทwat-mahatartรายละเอียด (Specification)

ชื่ออากร แสตมป์ แสตมป์ที่ระลึก โดยเสด็จพระราชกุศล เพื่อช่วยสันบสนุนการบูรณะปลียอดทองคำองค์พระบรมธาตุ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนครศรีธรรมราช
Funds for Renovation of Phra Maha Dhat Muang Nakhon Sri Thammarat
วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔
5 February 1991
ผู้ออกแบบ จักรพันธุ์ โปษยกฤต
Chakrabhan Posayakrit
โรงพิมพ์ Dept. of Public Relations Printing Press
ขนาด 38×53 mm (๓๘ x ๕๓ มม.)
ราคา สี/ลักษณะ จำนวนพิมพ์
๑ บาท เขียว green 10,080,000
๕ บาท น้ำตาล brown 3,024,000
๑๐ บาท หลายสี 2,016,000
๕๐ บาท หลายสี 100,800
๑๐๐ บาท หลายสี 50,400
ข้อมูลเพิ่มเติมจาก THAI REVENUE CHECKLIST 2018 : ราคา ๑ บาท, ๕ บาท และ ๑๐ บาท พิมพ์ 42 แสตมป์ ต่อ 1 แผ่น / ราคา ๕๐ บาท และ ๑๐๐ บาท พิมพ์ 36 แสตมป์ ต่อ 1 แผ่น
 
thailand_mahathat_10_1bthailand_mahathat_backด้านหลังของแสตมป์จะมีลายน้ำข้อความ “ร่วมจิตศรัทธา อนุรักษ์มรดกศาสนา” และมีสัญลักษณ์ ไทยประกันชีวิต
wat-mahatart-cover
ตัวอย่างซองจดหมายที่มีการติดแสตมป์ที่ระลึกราคา 1 บาท
(ขอขอบคุณ waiyavut.assawamahasakda)