แสตมป์ประชาสงเคราะห์ (Public Welfare/Civil Defence WWII – 1942)

ส.ป.ส. – สมาคมป้องกันสงคราม พ.ศ. 2485

Issued during WWII to raise funds for the Home Guard. Their use was obligatory on certain types of document, including residence permits, and “voluntary” (although expected!) on cinema and theater tickets. Their use on car windscreens also gave “a reasonable degree of safety”; cars not displaying the 5B top value revenue stamp were liable to be commandeered or confiscated by the authorities.public_welfare_WII_121942. Locally printed. พิมพ์ราคาเป็นตัวเลขไทย. Satang values in small format, Baht values larger as shown (illus reduced). Rough perf on wartime paper.document_tax_1941_2-1thailand_civil_1bthailand_civil_5b_pairs2thailand_civil_5bthailand_civil_issue1_pairs2Thailand_Welfare_Revenue_b4_2public_welfare_WII_2public_welfare_WII_9public_welfare_WII_3public_welfare_WII_6public_welfare_WII_7public_welfare_WII_10
แบบตัวเลขไทย (October 1944)

ราคา สี/ลักษณะ
๒ สตางค์ ม่วง น้ำตาล
๓ สตางค์ เหลือง (yellow)
๓ สตางค์ ทอง (gold)
๔ สตางค์ ฟ้า เทา (blue-gray)
๕ สตางค์ red violet
๕ สตางค์ ม่วง(purple)
๑๐ สตางค์ ฟ้า (blue)
๑๐ สตางค์ เขียว (green)
๒๐ สตางค์ แดง (red)
๑ บาท แดง,ขาว,น้ำเงิน
๕ บาท แดง,ขาว,น้ำเงิน
– กระดาษบาง (thin paper)
๕ บาท แดง,ขาว,น้ำเงิน
– กระดาษหนา (thick paper)

1944. Locally printed. พิมพ์ราคาเป็นตัวเลขอาราบิก. Satang values in small format, Baht value larger. Rough perf.thailand_civil_issue2Thailand_Welfare_Revenue_b4_3public_welfare_WII_1thailand-welfare-revenue-stamps-labels-5bahtpublic_welfare_WII_8public_welfare_WII_11public_welfare_WII_5

แบบตัวเลขอาราบิก (May 1944 – 1945)

ราคา สี/ลักษณะ
2 สตางค์ น้ำตาล หรือ ฟ้าเขียว
4 สตางค์ royal blue
5 สตางค์ น้ำตาล
5 สตางค์ violet to black
5 สตางค์ red purple
5 สตางค์ violet perf 11
10 สตางค์ ฟ้า(blue)
20 สตางค์ แดง(red)
1 บาท แดง,ขาว,น้ำเงิน
ข้อมูลเพิ่มเติมจาก THAI REVENUE CHECKLIST 2018 : ราคาสตางค์ พิมพ์ 100 แสตมป์ ต่อ 1 แผ่นเต็ม ส่วนราคา 1 บาท ตัวเลขอาราบิก มี 2 รุ่นคือ พิมพ์ 90 และ 100 แสตมป์ต่อแผ่นเต็ม และราคา 5 บาท พิมพ์ 8 แสตมป์ต่อแผ่นเต็ม เพราะมีขนาดใหญ่