อากรยาสูบ บุหรี่ – Tobacco Tax

The Thailand Tobacco Monopoly was established in 1939, initially in collaboration with British American Tobacco, but since 1949 it has operated solely under the control of the Ministry of Finance.

tobaco_tax_01tobaco_tax_03tobacco_tax_5tobacco_tax_6tobacco_tax

tobacco_tax_1950

tobacco_tax_3

thiland_tobacco

tobacco_1.png

thiland_tobacco_specimen

เรื่องที่เกี่ยวข้อง :: อากรสุรา – Beverage Tax Stamps

One thought on “อากรยาสูบ บุหรี่ – Tobacco Tax

การแสดงความเห็นถูกปิด