ดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค 2531 (1988)

ดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค พ.ศ. 2531 ชุดภาพกล้วยไม้ไทยthailand_anti_TBC_2531_1988