ดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค 2521 (1978)

ดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค ปี พ.ศ. 2521 เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยวัณโรคและครอบครัวที่ขัดสน  ซึ่งจัดทำโดยสมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  ซึ่งเป็นภาพกล้วยไม้ 10 ชนิด
thailand_anti_TBC_2521_1978