ตราผนึกไปรษณีย์ไทย

ตราผนึกไปรษณีย์ไทย (Post Office Seals Of Thailand)Post_Office_Seals_Of_Thailandthailand_seal_label_4