ดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค ปี 2530

เป็นภาพชนะการประกวดเนื่องในโอกาสสัปดาห์ต่อต้านวัณโรคประจำปี พ.ศ. 2528 จากคำขวัญ “วัณโรคยังคุกคาม ต้องปราบปรามกันต่อไป”thai_tb_2530-1987