ดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค ปี 2547

ดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค ปี พ.ศ. 2547 เป็นภาพผีเสื้อในประเทศไทย ซึ่งได้รับความเอื้อเฟื้อจาก กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช thai_tb_2547

Thailand 2547 (2004) Sheet Anti TBC Butterflies in Thailand