ดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค ปี 2540

เป็นภาพกล้วยไม้ไทย ด้วยความเอื้อเฟื้อภาพจาก ศาสตราจารย์ ระพี สาคริกthai_tb_2540

Thailand 2540 (1997) Sheet Anti TBC Thailand’s Indigenous Orchids