ดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค ปี 2556

เป็นภาพหัตถกรรมพื้นบ้านไทย โดยภาพได้รับความเื้อเฟื้อจาก บริษัท สยามแกลเลอรี่
thai_tb_2556Thailand 2556 (2013) Sheet Anti TBC Thai Handicrafts