ดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค ปี 2560

เป็นภาพชุดแต่งกายประจำอาเซียน ซึ่งได้รับความเอื้อเฟื้อจาก บริษัท อารีนา แกลเลอรี่ จำกัด
thai_tb_2560Thailand 2560 (2017) Sheet Anti TBC National Costumes of ASEAN Member States