ดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค ปี 2555

เป็นภาพชุดการแสดงดกไม้ไฟ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ปี 2553  ซึ่งเป็นภาพที่ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก กองการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานครthai_tb_2555Thailand 2555 (2012) Sheet Anti TBC King’s Birthday Anniversary 2010