ดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค ปี 2553

เป็นภาพชุดปีท่องเที่ยวของประเทศไทย ซึ่งเป็นภาพที่ได้รับความเอื้อเฟื่อจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยthai_tb_2553Thailand 2553 (2010) Sheet Anti TBC Waterfalls