ดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค ปี 2536

เป็นภาพชุดพานพุ่มดอกไม้-ธูปเทียนพนม ซึ่งได้รับความเอื้อเฟื้อจาก บริษัทสยามแกลเลอรี่ thai_tb_2536Thailand 2536 (1993) Sheet Anti TBCThai Cerem. Flowesr,Candles and Joss-Sticksthailand_tb_2536ตัวอย่างซองจดหมายติดดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค ปี พ.ศ. 2536