ดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค ปี 2544

ดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค ปี 2544 เป็นภาพชุดสัตว์ป่าสงวน ซึ่งได้รับความเอื้อเฟื้อจาก มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

thai_tb_2544Thailand 2544 (2001) Sheet Anti TBC Some Reserved Animals

thailand_tb_2544_coverซองจดหมายติดดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค ปี พ.ศ. 2544