ดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค ปี 2526

Thailand 2526 (1983) Sheet Anti TBC Pictures several periodsthai_tb_2526