ดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค ปี 2534

เป็นชุดภาพในสวนหลวง ร.9  ซึ่งได้รับความเอื้อเฟื้อจาก มูลนิธิสวนหลวง ร.9 และกรุงเทพมหานครthai_tb_2534Thailand 2534 (1991) Sheet Anti TBC Flowers in Suan Luang Rama IX Park