ดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค ปี 2548

เป็นภาพชุดวันเฉลิมพระชนมพรรษายามราตรี ซึ่งได้รับความเื้อเฟื้อจาก กองการท่องเที่ยว สำนักปลัดกรุงเทพมหานครthai_tb_2548Thailand 2548 (2005) Sheet Anti TBC Nighttime Scene in Bangkok