ดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค ปี 2550

เป็นภาพชนะการประกวดเนื่องในโอกาสสัปดาห์ต่อต้านวัณโรคประจำปี พ.ศ. 2548 จากคำขวัญ “ทุกชีวิตใส่ใจ เพื่อโลกสดใส ปลอดภัยวัณโรค” thai_tb_2550Thailand 2007 (2550) Sheet Anti TBC Award Winning Designs