ดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค ปี 2559

เป็นภาพกระต่ายสายพันธุ์ต่างๆ ซึ่งไ้รับความเอื้อเฟื้อจาก บุญส่ง ฟาร์มกระต่ายthai_tb_2559Thailand 2559 (2016) Sheet Anti TBC Rabbit line of interbreeding