ดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค ปี 2535

เป็นภาพกล้วยไม้ป่าที่มีกำเนิดในประเทศไทย ซึ่งได้รับความเอื้อเฟื้อจาก ศาสตราจารย์ ระพี สาคริกthai_tb_2535
Thailand 1992 (2535) Sheet Anti TBC Orchids