ดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค ปี 2539

เป็นภาพโลโก้ประเภทกีฬา การแข่งขันกี่ฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 23  ซึ่งได้รับการเอื้อเฟื้อภาพจาก การกีฬาแห่งประเทศไทยthai_tb_2539Thailand 2539 (1996) Sheet Anti TBC Logos of the 23rd National games