ดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค ปี 2545

เป็นภาพมรดกทางวัฒนธรรม เมืองโบราณ ซึ่งได้รับความเอื้อเฟื้อจากศูนย์ข้อมูลเมืองโบราณthai_tb_2545Thailand 2545 (2002) Sheet Anti TBC The Ancient City, Samut Prakan