ดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค ปี 2561

เป็นภาพอุทยานประวัติศาสตร์ในประเทศไทย  ซึ่งได้รับความเอื้อเฟื้อภาพจาก กรมศิลปากรthai_tb_2561Thailand 2561 (2018) Sheet Anti TBC Wanted: Leaders for a TB-Free World