ดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค ปี 2538

เป็นภาพเครื่องดนตรีไทย ซึ่งประกอบด้วย ระนาดเอก ตะโพน ปี่ ระนาดทุ่ม กลองทัด ฉาบ-ฉิ่ง ฆ้องโหม่ง โทน-ระมะนา ระนาดเหล็ก และฆ้องวงthai_tb_2538Thailand 2538 (1995) Sheet Anti TBC Thai Musical Instruments