ดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค ปี 2557

เป็นภาพดอกไม้ในวรรณคดีไทย ซึ่งภาพได้รับความเอื้อเฟื้อจาก บริษัท สยามแกลเลอรี่ จำกัดthai_tb_2557 Thailand 2557 (2014) Sheet Anti TBC Flowers in Thai Literature