ดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค ปี 2552

เป็นภาพการแสดงหุ่นละครเล็ก ชุดกำเนิดพระคเณศ ซึ่งได้รับความเอื้อเฟื้อจาก นาฏยศาลา หุ่นละครเล็ก (โจหลุยส์)thai_tb_2552Thailand 2552 (2009) Sheet Anti TBC Trad. Thai Puppet on the Birth of Ganesha