แสตมป์ งานฉลอง 25 พุทธศตวรรษ

แสตมป์งานฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ มี 5 ราคา (5 สี) ประกอบด้วย 5 สต. 10 สต. 25 สต. 50 สต. และ 1 บาท

thailand_ducumentary_2500budhism_1

มีการนำมาแก้ราคาดังนี้ 50 สต. บนแสตมป์ราคา 5 สต. , 50 สต. บนแสตมป์ 25 สต. , 50 สต. บนแสตมป์ 50 สต. , 1 บาท บนแสตมป์ 1 บาท , 5 บาท บนแสตมป์ 10 สต. และ 25 สต บนแสตมป์ 25 สต.thailand_ducumentary_2500budhith

งานฉลอง 25 พุทธศตวรรษ

เริ่มจัดขึ้นโดยการปรารภของรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม โดยการแนะนำของ ฯพณฯ อู ถั่น เลขาธิการองค์การสหประชาชาติในขณะนั้น ที่ท่านได้ดำริให้ชาวพุทธทั่วโลกร่วมกันจัดงานฉลองพุทธชยันตี 25 พุทธศตวรรษ หรือ 2500th Buddha Jayanti Celebration โดยมีการรณรงค์ให้ประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาต่าง ๆ จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในปีนั้น เช่น พม่า ศรีลังกา อินเดีย โดยประเทศต่าง ๆ ได้จัดกิจกรรมเพื่อการฉลองนี้เป็นงานสำคัญระดับประเทศ

ในส่วนของประเทศไทย รัฐบาลของจอมพล ป.พิบูลสงคราม ได้นำโอกาสนี้จัดเป็นงานฉลองทางพระพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่ของประเทศไทย โดยเริ่มงานตั้งแต่ พ.ศ. 2495 มีการวางโครงการและระดมทุนเพื่อจัดสร้างพุทธมณฑล เพื่อเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนา นอกจากนี้ยังมีการออกประกาศพระบรมราชโองการ พระราชทานบริเวณสนามหลวงเป็นสังฆปริมณฑลสำหรับจัดงานฉลอง โดยมีการจัดสร้างพระเครื่องจำนวนมากที่สุด เรียกว่า “พระฉลอง 25 พุทธศตวรรษ” เพื่อระดมทุนในการสร้างพุทธมณฑล มีการออกประกาศให้วันธรรมสวนะเป็นวันหยุดราชการ มีการออกพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม พระราชบัญญัติล้างมลทิน นอกจากนี้แล้ว รัฐบาลยังได้ออกพระราชบัญญัติเหรียญงานฉลอง 25 พุทธศตวรรษเป็นกรณีพิเศษด้วย นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดกระบวนพยุหยาตราชลมารค เพื่อฉลอง 25 พุทธศตวรรษ เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2500 ด้วย ซึ่งเป็นการจัดกระบวนพยุหยาตราชลมารคเป็นครั้งแรกในรัชกาลที่ 9

แสตมป์ฉลอง 25 พุทธศตวรรษ พ.ศ. 2500
จำหน่าย: 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2500, ขนาดฟัน 13,  พิมพ์ที่: สำนักพิมพ์รัฐบาล กระทรวงการคลัง ประเทศญี่ปุ่น  ครบชุดจำนวน 9 ดวง มีชนิดราคา 5 สต., 10 สต., 15 สต., 20 สต., 25สต., 50 สต., 1 บาท, 1.25 บาท และ  2 บาทthailand_ducumentary_2500_9แสตมป์ครบชุด 9 ดวง ติดชานแสตมป์และหมายเลขthailand_bhuddhi_2500_b4แสตมป์ครบชุด บล็อก 4 ดวง (pairs 4)thailand 2500th buddhist cover1957 Thailand FDC complete; religion, Buddha topical

Thailand Buddha 2500thซองจดหมายติดแสตมป์ชุดฉลอง 25 พุทธศตวรรษ (1957 – on printed matter airmail unsealed rate cover to US; Buddha, animal topical)

ดวงตราผนึกร่วมฉลองปี 2500 (25 พุทธศตวรรษ) จาก น.ส.พ.ยุวพุทธs-l1600 - 2019-03-01T091249.467

แสตมป์แผ่นชีทชุดงานสมโภชพุทธมณฑล พ.ศ. 2531budhit_2500

แหล่งข้อมูล: ห้องวิจัยประวัติศาสตร์