ดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค ปี 2554

เป็นภาพสัตว์สวนสะตว์ดุสิต ซึ่งได้รับความเอื้อเฟื้อจากสวนสัตว์ดุสิตthai_tb_2554Thailand 2554 (2011) Sheet Anti TBC Picture of some Animals in Dusit Zoo