ดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค ปี 2532

เป็นภาพชุดพรรณไม้น้ำในกลุ่มบัวสายthai_tb_2532Thailand 2532 (1989) Sheet Anti TBC Water Lilies