ที่ระลึกวันจตุรมาตุรงค์ พ.ศ.2516

ฉลากที่ระลึกวันจตุรมาตุรงค์ พ.ศ. 2516 เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2519 โดยสมาคมครูครทอลิกแห่งประเทศไทยrevenue_2514revenue_2514_2