ดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค พ.ศ. 2505

Thailand Charity TB Christmas Seal 1962, HELP FIGHT T.B.thailand_anti_TBC_2505thailand_anti_TBC_2505_sheetดวงตราผนึกฯ เต็มแผ่น 10 ดวง
thailand_tbc_2505_cover
THAILAND AIR MAIL COVER 1962 TO N.Y., U.S.A. – HELP FIGHT TB CINDERELLA

THAILAND 1962: registered air mail cover to U.K. with Anti-TB label