แสตมป์ในหลวงรัชกาลที่ 9 เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 3 รอบ (2506)

พระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่ 9 เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 3 รอบ พ.ศ.2506 พิมพ์ที่โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น กรมการปกครองking_rama9_3king_rama9_fullthailand_rev_rama9ผนึกดวงตราพระบรมรูป เต็มแผ่น 50 ดวง