สยามรัฐพิพิธภัณฑ์ 2468

Image 83เดิมแสตมป์ชุดนี้จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลอง พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงครองราชย์ครบ 15 ปี เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2468 เพื่อจำหน่ายในงานแสดงสินค้า “สยามรัฐพิพิธภัณฑ์” ที่สวนลุมพินี แต่ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระประชวรและเสด็จสวรรคต งานแสดงสินค้าจึงถูกยกเลิก แสตมป์ชุดนี้จึงใช้ในกิจการทางไปรษณีย์อื่นๆ (ดวงตราผนึกสองแบบนี้ได้จัดสร้างขึ้นเช่นกัน แต่ไม่ได้นำออกจำหน่ายเช่นกัน)

สยามรัฐพิพิธภัณฑ์

ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ ๑ จบสิ้นลง ได้เกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจขึ้นทั่วโลก ประเทศสยามก็ได้รับผลกระทบ เช่นกัน การนั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชปรารภที่จะแก้ไขวิกฤตการณ์ดังกล่าว ด้วยการจัดงานแสดงสินค้าครั้งใหญ่และครั้งแรกของประเทศ เพื่อส่งเสริมการพาณิชย์ และเกียรติภูมิ ของสยามประเทศให้ขจรขจายไปในสากล ตามแบบที่นานาอารยประเทศ เช่น อังกฤษ ฝรั่งเศส และสหรัฐอเมริกาได้จัดขึ้น เพื่อช่วยให้กระแส เศรษฐกิจการเงิน หมุนเวียนดีขึ้น กระทั่งประสบความสำเร็จ เป็นตัวอย่างอยู่แล้ว เมื่อมีพระราชดำริดังนั้น จึงพระราชทานที่ดินส่วนพระองค์ ประมาณ ๓๖๐ ไร่ บริเวณทุ่งศาลาแดง ให้เป็น สมบัติของชาติ พร้อมทั้งพระราชทานนามพื้นที่ดังกล่าวว่า สวนลุมพินี เพื่อจัดงาน สยามรัฐพิพิธภัณฑ์ ในฤดูหนาว ของพุทธศักราช ๒๔๖๘ ซึ่งประจวบเหมาะเป็นปีแห่งการฉลองสิริราชสมบัติครบ ๑๕ ปี แต่แล้วเหตุการณ์อันมิคาดฝันก็เกิดขึ้น เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ศกนั้น เป็นเหตุให้งานสยามรัฐพิพิธภัณฑ์ถูกยกเลิกไป คงเหลือแต่อนุสรณ์ ๒ ประการ ได้แก่ สวนลุมพินี ซึ่งได้ทรงพระมหากรุณาพระราชทานไว้ โดยทรงพระราชดำริไว้ ตั้งแต่ต้นแล้วว่า เมื่อเสร็จงานจะได้จัดเป็นสวนสาธารณะ สำหรับ ประชาชน และ หนังสือที่ระลึก สยามรัฐพิพิธภัณฑ์ สวนลุมพินี พระพุทธศักราช ๒๔๖๘ ซึ่งจัดพิมพ์แล้วเสร็จภายหลัง จากเสด็จสวรรคตแล้ว U14721256358923722064836292U14721256358923722019596211Image 85

เหรียญที่ระลึกพิธีสยามรัฐพิพิธภัณฑ์ พ.ศ.๒๔๖๘ a11c753a1ce76e1c027468720e43dd57823a03e8

แสตมป์อากาศไปรษณี-สยาม นำมาพิมพ์ทับข้อความ “สยามรัฐพิพิธภัณฑ์ ๒๔๖๘” thailand_airmail_overprint แหล่งข้อมูล: http://topicstock.pantip.com/library/topicstock/2008/05/K6654701/K6654701.html