ดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค เชียงใหม่ (2500-2509)

ดวงตราผนึกปราบวัณโรคเชียงใหม่ (Chieng Mai TB. Association)

tb_cm_25011958 (2501) – ดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรคเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2501 เต็มแผ่น 25 ดวง

1958 (2501) – ป้ายผนึกต่อต้านวัณโรค ของสมาคมปราบวัณโรคเชียงใหม่ 2501, ชุดที่ 1 เต็มแผ่น 25 ดวง ตลกสีแดงพิมพ์เคลื่อน
1959 (2502) – Thailand Chiang Mai anti TB tuberculosis full sheet.

1960 (2503) – ???

1961 (2504) – Thailand Chiang Mai anti TB tuberculosis full sheet.
1962 (2505) – Thailand Chiang Mai anti TB tuberculosis full sheet.
1963 (2506) – Thailand Chiang Mai anti TB tuberculosis full sheet.

1964 (2507) – ???

1965 (2508) – Thailand Chiang Mai anti TB tuberculosis full sheet.
1966 (2509) – Thailand Chiang Mai anti TB tuberculosis full sheet.