แสตมป์ เราต้องการมหาวิทยาลัย ประจำลานนาไทย

แสตมป์เรียกร้องมหาวิทยาลัยประจำลานนาไทย ออกราวปี พ.ศ 2500 (โดยใช้แสตมป์พิเศษนี้ปิดซองจดหมาย ห่อพัศดุ เอกสาร และสินค้าทุกชนิด)  Siam Thailand 1960s Revenue Stamp Label “We want Northern University of Thailand”lanna_university