แสตมป์ เราช่วยกาชาด

แสตมป์เราช่วยกาชาด ปี 2501 – Thailand Revenue Stamp Label Red Cross 1958thai-redcross

thailand_redcross_helpซองลงทะเบียนส่งทางอากาศจากกรุงเทพฯ ไปโยฮันเนสเบิร์ก ด้านหน้าและด้านหลังผนึกแสตมป์ปนกัน 5 ชุดแตกต่างกัน เช่น ชุดชั่วคราว “เปลี่ยนชื่อประเทศจากสยามเป็นประเทศไทย และอื่นๆ รวมค่าส่ง 6.15บาท ประทับตราไปรษณีย์กลาง วันที่ 30.12.58