ดวงตราผนึกเอกสารในราชการ กระทรวงกลาโหม

ดวงตราผนึกเอกสารในราชการ กระทรวงกลาโหม

label_secret_013label_secret_012
ดวงตราผนึกฯ แบบเต็มแผ่น 10 ดวงlabel_secret_014ซองเอกสารราชการ ปี พ.ศ. 2495 ติดผนึกดวงตรา “ราชการ (ลับ) การด่วน กระทรวงกลาโหม”img20191014_12351808ซองเอกสารติดดวงตราผนึกฯ ในปี พ.ศ. 2495s-l1600wตัวอย่างซองเอกสารฯ ปี พ.ศ. 2496 ที่มีการปิดดวงตราผนึก “ราชการ(ลับ) การด่วน กระทรวงกลาโหม”thailand_oficial_cover_armyซองเอกสารติดดวงตราผนึกฯ ในปี พ.ศ. 2497thailand_oficial_cover_redcross.jpgซองเอกสารที่ติดผนึกดวงตราฯ ของกระทรวงกลาโหม เพื่อประสานงานกับกองบรรเทาทุขและอนามัย ในปี พ.ศ. 2487 สำหรับเตรียมความพร้อมในการรองรับผู้ประสบภัยจากสงครามที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น

thailand_red_labelซองจดหมายติดดวงตราผนึกฯ ในปี พ.ศ. 2488