แสตมป์การกุศล ปี 2513 (5 มหาราช)

กองทุนสงเคราะห์ชุมชนจัดสร้าง (Thailand 1970s Revenue Stamp Label Community Assistance) มี 2 ขนาดคือ ขนาดเล็ก กับขนาดใหญ่ (เต็มแผ่น) ดวงเล็กมี 100 ดวง และดวงใหญ่มี 50 ดวง ประกอบด้วย (แบบที่ 1) พระปิยมหาราช , (แบบที่ 2) พระเจ้าตากสินมหาราช , (แบบที่ 3) พระนเรศวร, (แบบที่ 4) พระนารายณ์มหาราช และ (แบบที่ 5) พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

thailand_5king
Thailand_1970s_Revenue_Stamp_Label_Community_Assistanceแสตมป์ดวงเล็กแบบเต็มแผ่น 100 ดวง