ดวงตราผนึกสำหรับใช้ในราชการ กองทัพอากาศ

ดวงตราผนึกเอกสารสำหรับใช้ในเอกสารราชการของกองทัพอากาศImage 8thailand_oficial_cover_army_2483thailand_oficial_cover_army_2483_bตัวอย่างซองเอกสารฯ ปี พ.ศ. 2483 ที่มีการปิดป้ายผนึก “ราชการ(ลับ)กองทัพอากาศ”
และ “ราชการ(ลับ) การด่วนกระทรวงกลาโหม” นอกจากนี้ด้านหลังซองยังติดดวงตราพระบัวแก้วของกระทรวงการต่างประเทศ

label_secret_007.jpgซองใส่เอกสารติดดวงตราผนึก “ราชการ (ลับ) กองทัพอากาศ”