แสตมป์กาชาด ปี 2518

แสตมป์งานกาชาด ปี พ.ศ. 2518ed_cross_2518