แสตมป์มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า

แสตมป์มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า ในพระราชินูปถัมภ์โครงการเยาวชนช่วยเยาวชนstamp_ruamjit